Fighting together against plastic pollution!

Östersund är en levande plats, där människor och organisationer både inom den privata och offentliga sektorn möts för att tillsammans agera för att skapa en hållbar stad som både är socialt och ekologisk ansvarstagande. Idag har vi valt att kontakta just er eftersom vi inom en snar framtid kommer öppna upp en ny plats i Östersund där möjligheten finns att kunna påverka och förbättra individers konsumtionsvanor på ett helt annat plan än tidigare.