Återvinner du rätt? – Östersund kommun

Olika regler gäller i olika kommuner och vi har valt att bjuda in representant från Östersunds kommun för att prata om återvinning /avfallshantering specifikt för Östersund och i allmänhet.