Köpvillkor & Integritetspolicy

Allmänt

Vågen plastfri butik i Östersund Ekonomisk förening Org.nr. 769638-2659, (nedan kallat "Vågen", “Företaget”, "Vi", "Oss").

Vågen är både en fysisk butik i Östersunds stadskärna samt en förpackningsfri butik på nätet. Nedan beskrivs villkoren som gäller när du handlar på vagenbutik.se. Vi förbehåller oss rätten att, utan att meddela dig på förhand, ändra villkoren i detta avtal i framtiden. Har du frågor om våra köpvillkor, din beställning eller om olika erbjudanden får du gärna kontakta oss på hello@vagenbutik.se.

Beställning

Du godkänner våra köpvillkor samt vår Integritetspolicy och förbinder dig till att följa dem i samband med köp via Hemsidan. Vid mottagen order skickas automatiskt en orderbekräftelse per e-post till din registrerade e-postadress.

Åldersgräns vid beställning

Kunden måste ha fyllt 18 år, är myndig och har full juridisk rätt att ingå avtal med annan part. Beställare under 18 år måste inhämta målsmans tillstånd innan köp kan genomföras.

Allergier

Trots att vi vidtar försiktighetsåtgärder, kan vi inte garantera att våra livsmedelsprodukter inte innehåller spår från nötter, soja, sesam eller är glutenfria eftersom packning av alla livsmedelsprodukter sker i en miljö.

Betalning

All betalning sker fysiskt i butiken via vårt kassasystem i samband med upphämtning av varorna om inte annat är överenskommet. Du kan du betala med kort, presentkort, city play, eller swish. 

Pris

Alla priser på hemsidan är inklusive moms. Vi tar ut en serviceavgift på 70 SEK per beställning, samt lägger på avgift för tygpåsar och papperspåsar om kunden väljer att använda det. 

Kampanjer, erbjudanden och rabatter

Kampanjer, erbjudande och rabatter kan ha särskilda villkor. Vid retur efter kampanjperioden kan erhållna rabatter inte utnyttjas vid en eventuell ny beställning.

Upphämtning av beställning

Alla beställningar ska hämtas upp i den fysiska butiken under våra ordinarie öppettider. Du som kund ansvarar själv för att dina varor blir upphämtade och betalda.  

Dina åtaganden

Serviceavgift: 70 :-

Priser vid köp av bomullspåsar:

- Påse liten: 20 kr

- Påse medium: 25 kr

- Påse large: 30 kr

Papperspåsar (5 kr för små, 7 kr för stora)

-Små 5 kr

-Stora 7 kr

Upphämtning

Plocktid

Beställningar måste läggas minst 12 timmar innan planerad upphämtning. Upphämtning sker alltid under den fysiska butikens ordinarie öppettider. Beställningar som läggs utanför den tidsramen plockas den nästkommande dag.

Lagerstatus

Vi avskriver oss ansvaret för att alla produkter finns i lager. Vi kontaktar dig så fort som möjligt om vi märker att produkt inte längre finns i lager.

Om Kund inte hämtar upp sina varor

Om kund inte hämtar upp sina varor förbehåller vi oss rätten att skicka en faktura på det fulla beställningsbeloppet till angiven mailadress. Vågen ansvarar för varan fram tills att kunden hämtar sin beställning. När en beställning hämtats upp av kund övergår ansvaret för beställningen till dig som kund. 

Felexpediering

Om en vara skulle vara felexpedierad åtar sig Vågen att kostnadsfritt avhjälpa felet.

Ändring/Avbeställning

Ändringar/avbeställning ska ske genom att kontakta oss. En ändring kan ske fram till att en beställning packats. En avbeställning är inte giltig förrän du har mottagit en bekräftelse från oss.

Företaget förbehåller sig rätten att ställa in eller avboka leverans om Kunden har angivit bristande eller felaktiga uppgifter vid registrering eller vid force majeure-liknande händelser såsom naturkatastrofer, krig, politiska oroligheter, strejk, lockout, blockad eller annat avtalshinder, eldsvåda, olyckshändelse eller annan omständighet utanför rimlig kontroll för Vågen, eller annan omständighet som väsentligen försvårar eller försämrar förutsättningarna för att beställningen ska kunna fullgöras. Om ett sådant undantagsfall inträffar meddelas du snarast möjligt.

Ångerrätt

Som konsument har du 14 dagars ångerrätt från det att du tagit emot varan enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (DAL). Som kund har du rätt att öppna förpackningen och granska produkten för att fastslå om du är nöjd.

Ångerrätten gäller inte på:

  • Varor som snabbt kan försämras, exempelvis livsmedel
  • Varor som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats och förseglingen har brutits av konsumenten (till exempel underkläder)

För mer information om ångerrätt och vilka varor och tjänster som är undantagna från ångerrätt finns på Konsumentverkets hemsida

Vid nyttjande av ångerrätt

Meddela oss att du vill returnera en vara genom att kontakta oss. I meddelandet ska namn, adress, e-postadress, ordernumret samt vilka varor som returneringen gäller framgå tydligt. När vi godkänt returen bör Kund omedelbart och senast inom 14 dagar efter ångermeddelandet returnera produkterna till Vågen fysiska butik.

Vi förbehåller oss rätten att dra av motsvarande värdeminskningen jämfört med varans ursprungliga värde vid använd eller skadad produkt på återbetalningsbeloppet.

Reklamationsrätt

Om det skulle vara något fel på de levererade produkterna kan du reklamera dessa. Vi önskar att du reklamerar snarast möjligt efter leverans. Detta gör du genom att ta en bild på varan och skicka den till oss. Reklamationsrätt uppstår då varan är felaktig eller då varan inte uppfyller kvalitetskraven. Företaget granskar reklamationen och ersätter godkända reklamationer med varans värde.

Reservation för ändringar

Vågen reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Hemsidan, exempelvis fel i produktbeskrivning eller innehållsförteckningen, felaktiga priser, felaktigt maxantal vid beställning av en vara, eller felaktig information angående om en vara finns i lager.

Om felaktigt pris har angetts för en vara som Kunden har beställt kommer Vågen att meddela Kunden om detta. Vi kommer invänta Kundens godkännande av det korrigerade priset fram till dess att Kundens order har påbörjat att plockas och i det fall godkännande ej erhålls har Vi rätt att ta bort varan från Kundens order. 

Upphovsrätt

Allt material såsom grafik, illustrationer, fotografier, videofilmer och texter på vagenbutik.se är skyddat av lagen om upphovsrätt. Du får inte utan vårt tillstånd använda vårt material. Detta gäller både för personligt bruk och i kommersiella sammanhang. 

Force Majeure

Vågen är inte ansvarig för förseningar orsakade av omständighet utanför vår rimliga kontroll och är i så fall berättigad till tilläggstid för uppfyllelse av sina åtaganden. Exempel på omständighet är strejk, terroristdåd, eldsvåda, blixtnedslag, krig, leverantörs-, transport- eller produktionsstörningar, ändrad myndighetsbestämmelse, eller naturkatastrof samt fel eller försening från underleverantör på grund av omständighet som här angivits.

Tillämplig lag och tvist

Om tvist inte kan lösas mellan Kund och Företaget, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) eller i sista hand av allmän domstol. 

Cookies

Vi använder så kallade cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator och som innehåller information som används för att förbättra hemsidan för dig. Läs mer här!

GDPR info

Vi värnar om våra Kunders personliga integritet och vi vill säkerställa att din personliga integritet skyddas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. I vår integritetspolicy beskriver hur vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter.

Integritetspolicy

Behandling av personuppgifter på Vågen plastfri butik i Östersund Ekonomisk förening Org.nr. 769638-2659, (nedan kallat "Vågen", “Företaget”, "Vi", "Oss"). DATUM

För Vågen plastfri butik i Östersund Ekonomisk förening är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd. I denna policy förklarar vi hur vi samlar in och använder personuppgifter. Vi beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter. Kontaktuppgifter står sist i denna text. 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är alla uppgifter om en levande fysisk person som direkt eller indirekt kan kopplas till den personen. Det handlar inte bara om namn och personnummer utan även om till exempel bilder och e-postadresser. 

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna i IT-systemen, oavsett om det handlar om mobila enheter eller datorer. Det handlar om till exempel insamling, registrering, strukturering, lagring, bearbetning och överföring. I vissa fall kan även manuella register omfattas. 

Personuppgiftsansvarig

För de behandlingar som sker inom Vågen plastfri butik i Östersund Ekonomisk förening Org.nr. 769638-2659 är vi ansvariga.

Vilka uppgifter samlar vi in?

Du kan direkt eller indirekt lämna information till oss om dig själv på flera olika sätt. Som t.ex. när du:

Besöker vår hemsida
Prenumererar på e-postutskick
Beställer produkter
Kontaktar oss
Deltar i tävlingar
Skapar ett konto

Exempel på personuppgifter som du lämnar:
Namn
Födelsedatum eller Personnummer
Betalningsinformation
Leveransadress och/eller faktureringsadress
E-postadress
Mobiltelefonnummer

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi kan använda dina personuppgifter för följande:

Registrera dig som kund
Bearbeta dina beställningar och leveranser
Hålla reda på vilka förpackningar du lånat och returnerat
Kontakta dig via e-post eller chatt för att hjälpa dig med din beställning, leverans eller liknande
Informera dig om nya produkter
För att skicka marknadsföringserbjudanden eller annan information via e-post och SMS.
Vid tävlingar
Mäta och analysera för att ge dig mer relevanta erbjudanden och information
Förhindra och upptäcka bedrägerier

Personuppgiftsbiträden

I en del situationer är det nödvändigt för oss att anlita andra parter. Till exempel olika IT-leverantörer. De är då personuppgiftsbiträden till oss. Vi kontrollerar personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de garanterar säkerheten och sekretessen för personuppgifterna. När personuppgiftsbiträden anlitas sker det bara för de ändamål som är förenliga med de ändamål vi själva har för behandlingen. 

Aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga 

Vi delar även dina personuppgifter med vissa andra aktörer som är självständigt personuppgiftsansvariga, till exempel myndigheter som Skatteverket, när vi är skyldiga att lämna ut sådana uppgifter med stöd av lag eller myndighetsbeslut. När dina personuppgifter delas med en aktör som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den organisationens integritetspolicy och personuppgiftshantering.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter? 

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

Vad är dina rättigheter som registrerad? 

Som registrerad har du enligt gällande lagstiftning ett antal rättigheter. Du har rätt till att få ett utdrag som visar vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Du kan begära rättelse av felaktiga uppgifter och i vissa fall radering.

Dina rättigheter

Rätt till utdrag av dina uppgifter

Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig och hur dessa används. Om du vill ha sådan information kan du kontakta oss. För att skydda din integritet och dina personuppgifter kan vi komma att kräva att du identifierar dig.

Rätt till begränsad behandling

Du har rätt att kräva att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Exempelvis gäller detta bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt att personuppgifterna rättas. Dina personuppgifter kan då begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds. 

Rätt till radering 

Du kan få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga. Dock hindrar vissa skyldigheter enligt lag oss från radering av alla uppgifter.

Rätt att invända

Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter behandlas för att utföra en uppgift av allmänt intresse, som ett led i myndighetsutövning eller efter en intresseavvägning.

Rätt att invända mot direktmarknadsföring

Du har när som helst rätt att invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. Om du inte vill att dina uppgifter används för direktmarknadsföring kan du motsäga dig detta och vi kommer att upphöra med att använda personuppgifterna för sådana ändamål. Detta gör du genom att skicka ett mail till hello@vagenbutik.se

Rätt till dataportabilitet

Du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till en annat företag. Dock är denna rättighet begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Rätt att klaga till tillsynsmyndighet

Du har rätt att klaga till ansvarig tillsynsmyndighet, Datainspektionen om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter.

Ändringar av denna policy

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på vår hemsida.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till våra leverantörer och samarbetspartners, så som logistikpartners och betaltjänstleverantörer.

Kontakta oss

Om du har några frågor gällande vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss på hello@vagenbutik.se eller via telefon.